Slekten Beyer

Kom til Bergen 1750 og følges frem til i dag...

Notater


Treff 151 til 200 av 2,264

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Død 2607
Gravlagt 0208
Professor Carl Harald Beyer 1891 15/11 Oslo
Bosted Fjøsanger
Død Avernakø sogn Svendborg amt Danmark.
Kremert Solheim.1960 Storetveit Kirke 
Beyer, Carl Harald von Krogh (I700)
 
152 Død i Førde Præstegjeld.
Begravet fra Lighuset paa Lungegaarden. 
Schultz, Høker Georg Friederich (I2788)
 
153 Død på gården Søndre Nord, Brandval, Grue, «70 Aar 5 Maaneder og 3 Uger gammel»  von Hirsch, Oberstløytnant Gert Christopher (I3288)
 
154 Død på sykehuset Angell, Abel Helene Petersdatter (I932)
 
155 Død: Etatsraad Friderich Stockfleth - bisat 29 jan 1748 i Holmen Kirke og stedt til hvile i Holmens kirkes kapel, Holmen sogn, Sokkelund herred, København amt, Danmark - Døde (1745-1760)  de Stockfleth, Etatsraad Friedrich Hanibalsen (I2464)
 
156 Døde av lungebetennelse. Beyer, Kristian Emil (I442)
 
157 Døpt Signa, ikke Sigrid. Blydt-Nielsen, Sigrid (I885)
 
158 Døpt Thrond i kirkeboken, det er nok feil men det er det man går ut i fra er det riktige. Thron ville vært sannsynlig eller bare Tron som de første het i slekten. Isdahl, Thrond Beyer (I179)
 
159 Efterat ha utdannet sig merkantilt, drev han i mange aar bonde-handel i Torvegaarden i Bergen og deretter melhandel
sammesteds til 1903. 
Hille, Kjøpmann Christen Severin (I437)
 
160 EGGERT STOCKFLETH
Første Slægtled (4 Børn, Andet Slægtled S. 14)
Formuende Skipper og Handelsmand i Haderslev. — Byen
Haderslevs Arkiv gik tabt ved den store Brand 1627, saa det
er kun meget lidt der ved Undersøgelse af de gamle Arkivrester
er kommen frem angaaende Eggert Stockfleth.
13/12 1607 er Stockfleth sat i Skat af 8 Skilling lybsk for en
Eiendom i Haderslev og desuden af en anden Eiendom i samme
By, i hvilken han boede. Eiendommen laa i Nærheden af
Klosteret, i en den Gang vel bedre Gade, nu er det kun en
lille Sidegade. — At Stockfleth »skal have været« holstensk
Oberstl. er til nu ikke bevist og synes noget tvivlsomt.
Foruden Eggert Stockfleth har en Person af samme Slægt-
navn omkring 1607 boet i Haderslev, da i Paasken s. A. W.
Knudsen og J. Rehmer kautionerer for et Laan paa 100 lybske
Mark hos Kommunitetet i Haderslev for Heinrich Stockfleth.
Ved Begyndelsen af det 17. Aarhundrede foregik der en livlig
Udvandring til Norge fra Haderslev — og fra Sønderjylland
overhovedet — navnlig da de kejserlige Tropper under 30. Aars-
Krigen brød ind over den jydske Halvø 1627. Efter en kortere
eller længere Omflakken kom de fleste til Ro i Christiania eller
paa Bragernæs (Drammen), især paa det sidstnævnte Sted.
Af disse til Norge indvandrede Personer var det navnlig
Haderslev-Familierne, Garman, Stockfleth og Mecklenburg, der
kom til at indtage en førende Stilling i Drammen, hvor i al
Fald Eggert Stockfleth boede 1629.
At Stockfleth allerede før var personlig kjendt i Drammen
fremgaar af følgende Notits i Drammens Toldregnskab for 1622:
39
»27d Juni indkom Eggert Stockfleth fra Haderslev med sin
skude og indførte adskillige danske varer af mel, malt, flesk,
gryn og andet mere, som han her paa havnen forhandlede. —
Indlod igjen deler, legter og bjelker, som han agtede at forlosse
til forne Haderslev«.
27/3 1638 begravet paa Bragernæs Kirkegaard.

(Tord Petersen: Drammen, en norsk østerlandsbys Udviklingshistorie,
Bind II, Drammen 1921. — Rektor C. W. Ludv. Horn: Mindeblade II om dem
fra hvem min Hustru Stammer, Hamar 1913. — Dr. Phil. T. O. Achelis og
Telegrafkontr. v. Eyben, begge af Haderslev (sidstnævnte nu afskediget paa
Ventepenge som Telegrafbestyrer i Nyborg) velvilligst foretagne Undersøgelser
af Haderslev Bys Arkivrester. — Personalh. Tidsskr. 5, 1884, 212. — Erick
Pontoppidan: Annal. IV, 208.) 
Stockfleth, Eggert (I2455)
 
161 Egil Johan Ellingsen er å finne i Ellingsen boka som nr. 1083/393 ("Slekten Ellingsen" av Charles Ellingsen, Eget forlag, Oslo 1990).

I Ellingsen boka er Johan beskrevet slik:

"Egil Johan Ellingsen, født 28/2 1890 på Å i Lofoten. Han tok eksamen fra handelsgymnas i 1908 og oppholdt seg i 2 år i Tyskland og England. Ble i 1910 ansatt i firmaet Holm & Co. A/S, kolonial en gros, fiskeforretning og lager i Trondhjem. I 1916 ble han firmaets disponent. Ellingsen var medlem i den Nordenfjeldske Kreditbank og Nidar Chokoladefabrik A/S og formann i Colonialgrossistenes forening i Trondhjem. Han ble finsk visekonsul i 1920 og anerkjent som finsk honorær konsul i Trondheim 20/11 1936. Han var ridder 1.kl. Finlands Vita Ros. Død 14/2 1966 i Trondheim og bisatt 18/2 i Tilfredshet kapell." 
Ellingsen, Konsul Egil Johan (I2363)
 
162 Eie i Holla 14.10.1706: Såmund Torsen.

Skifte 14. oktober 1706 på Eie, Holla: Saamund Toersen død, dattera Groe Saamundsdatter gift med Rasmus Heisholt. Den salige manns fostersønner Anders Danielsen (kalles senere i skiftet for Anders Abrahamsen) og Toer Rasmussen. 
Torsen, Såmund (I2834)
 
163 Eie nedre. Tron 70 aar Somon Thorsen 30 aar bruger begge 3 Tr. 3 Huder? Huusmand Adskier Tuffte 51 aar. Torsen, Såmund (I2834)
 
164 Ekteparet fikk ingen barn Familie F56
 
165 Ekteparet fikk ingen barn Familie F158
 
166 Elisabeth Johannesdatter Borchsenius, f. 1638 i Viborg, død 10/5-1691 i Galtrup, Morsø, ved Limfjorden. Borchsenius, Elisabeth Johannesdatter (I2419)
 
167 Elisabeth Johansdatter i Galtrup præstegård. 2.8.1691. Nr.10. Enke efter Oluf Jensen Ebeltoft, præst i Galtrup og Øster Jølby, [skifte 25.6.1690 lbnr.80]. Første ægteskab med Hans Sørensen Borchsenius, forpagter på Blistrup i Blistrup sogn på Mors. Barn: 1) Johannes Hansen 2) Karen Hansdatter 3) Use Hansdatter 4) Madsine Hansdatter Borchsenius, Elisabeth Johannesdatter (I2419)
 
168 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. Borja, Tove (I802)
 
169 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. Korsvold, Signy Bergljot (I2558)
 
170 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. Borja, Fridthjof Johan (I2557)
 
171 Enke madame føed Brinch Familie F1181
 
172 Er oppkalt etter Morten Beyer sin kone som døde den 15. mai 1851. Kirsten Christine Jeanette Beyer, født von Cappelen(1827-1851)

http://slektenbeyer.com/genealogy/getperson.php?personID=I291&tree=beyer 
Krogh, Jeanette Beyer (I961)
 
173 Etter å ha blitt utdannet i faget hos boktrykker Grøndahl i Christiania opprettet han et boktrykkeri i Stavanger og drev forlagsforretning.

På hans forlag utkom en mengde religiøs litteratur, såsom en flerhet av Luthers skrifter, huspostiller, salmebøker og lærebøker i religion, samt misjonsskrifter.

Han begynte 4. oktober 1833 å utgi "Stavanger Amtstidende". Den utkom i begynnelsen kun en gang i uken, og fra 1842, da bladet hadde fått navnet "Stavanger Amtstidende og Adresseavis", to ganger ukentlig. Senere ble det dagblad. Det ble stedse redigert i konservativ retning.

Boktrykker Kielland bodde på eiendommen "Bergene" i Stavanger. Eiendommen var ved testamente 1. august 1822 kommet i hans svigerfar Morten Henrik Kiellands besittelse, i hvis hustrus slekt den hadde vært siden 1745.

Ved skifte etter ham 1834 ble "Bergene" utlagt til hans fire barn, hvorav de tre i 1847 solgte sine andeler til svogeren L.C. Kielland. Eiendommen er fremdeles i etterslektens besittelse, men er for den største del oppstykket til byggetomter som er frasolgt.

Som følge av boktrykker Kiellands sykdom oppholdt han og hans andre hustru seg to ganger lengere tid i syden. 
Kielland, Boktrykker Lauritz Christian (I2528)
 
174 Eva Birgitte Ellingsen er å finne i Ellingsen boka som nr. 2866/1083 ("Slekten Ellingsen" av Charles Ellingsen, Eget forlag, Oslo 1990).

I Ellingsen boka er Eva Birgitte beskrevet slik:

"Eva Birgitte Ellingsen, født 15/7 1922 i Malvik. Hun har examen artium, Trondheim Handelsgymnas 1941, er restauratør, bor på Strand i Bærum." 
Ellingsen, Eva Birgitte (I2355)
 
175 F.S. står for Frands sønn. En annen Morten Beyer, T.S. (Thronds sønn) ble født i 1821, slik at man skulle kunne skille dem fra hverandre. Beyer, Morten F.S. (I290)
 
176 Fabr.eier & disponent for uldvarefabrik Matthiessen, Christian August (I989)
 
177 Fabrikant Matthiessen, Christian August (I989)
 
178 Fabrikkeier Matthiessen, Christian August (I989)
 
179 Faddere fra Ministerialbok: Moderen Maria de Fine von Krogh Jersin (født Beyer) (1835 - 1921), Jomfru Berthe Helene Beyer (1797 - 1864), Kjøpmann Christopher Munthe (1833 - 1874), H.L. Reusch, Høker Rasmus Nielsen (1792 - 1855)

Faddere fra Klokkerbok: Fru Oberstinde Dorothea Catharina von Krogh (født Svane) (1779 - 1848), Jomfru Maria Catharina Tamm von Krogh (1811 -?), Presten Hans Daae (1808-1865), Bakermester Johan Jacob Dekke (1774 - 1854), Skomakermester Thron Beyer (1790 - 1852) 
Beyer, Maria de Fine von Krogh Tvilling (I374)
 
180 Faddere:
Bokholder Hans l. Jahn, A. B. Knutsen, Moderen Sophie Lundgreen, Fru Rikke Tønnesen, Kjøpmand Peter Ingebrigtsen 
Beyer, Sofie Martine (I117)
 
181 Faddere:
Consul E.C Dahl, Bokhandler Køhler, Fru Hartmann, Fru N Jensen, Frøken Hedvig Klingenberg 
Nielsen, Inga (I1343)
 
182 Faddere:
Hanna Beyer, Anne Margrethe Isdahl, Gude, Christen Hille, Morten Beyer 
Beyer, Nanna Vibe Selmer (I735)
 
183 Faddere:
Kjøbmand S Strøm, Ølbrygger Johan Bye, Fru Heyerdahl, Frøken E Buck, Frøken Martine Gude 
Nielsen, Ulrikke Christine Rostrup (I1341)
 
184 Faddere:
R Kjeldsberg, G Sylow, Karoline Sylow, Leontine Bugge, Anne Müller 
Nielsen, Dagny Fredrikke (I1340)
 
185 Faddere: (moren) Synnøve Birgithe Johannesen, Margit Kling, Kjører Moses Danielsen, Kjører Olaf Danielsen, (faren) Ditlef Marcelius Danielsen Danielsen, Ruth Gunvor (I432)
 
186 Faddere: 1) Foged J. Vetlesen 2) Fru Laura Dass 3) Apotheker Westy Pettersen 4) Jomfru Mette Møller 5) Adjunkt Alex Brinchmann 6) Jomfru Marie Hamne 7) Kjøbmand H. Thiis Møller 8) Barnets fader Christen Smith Smith, Anna Marie (I293)
 
187 Faddere: 1) von Haxthaussen, CammerJuncker, Drøbak 2) Knutsen ober Toldbetjent, Ritmester, Svelvigen 3) Andreas Tofte, Kjøbmand, Christiania 4) Harri Samuelsen, Kjøbmand, Drøbak 5) Jonas Nilssen, Lotsoldermand, Strømmen 6) Birgitte Jonasdatter Tofte, Madame, Skipperkone, Strømmen Strandsted 7) Trine Hjort, Jomfrue, Holmsboe von Cappelen, Kirsten Christine Jeanette (I291)
 
188 Faddere: Agnete Bruun, Sofie Bruun, Kaptein Høyer Høyer, Gunnvor (I2364)
 
189 Faddere: Ahlit von der Ohe, Sophie Ritzerov, Anne Magrethe Haslop, Com.Raad Lyder Schultz, Henrich Farenov, Johannes Møller Reimers, Madam Egthe (I3097)
 
190 Faddere: Alette Ottesen, Marie Beyer, Morten Beyer og Johannes Halfstad. Halfstad, Morten Beyer (I2113)
 
191 Faddere: Barnets far Egil Johan Ellingsen, Fritz Breen, Fru Oberst Høien, Fru Ragnhild Ellingsen Ellingsen, Eva Birgitte (I2355)
 
192 Faddere: Barnets far Trygve Knagenhjelm Jersin, Kjøpmann Bastian Jersin fra Voss, Fru Maria de Fine von Krogh Jersin (Beyer), Fru Elisa Reiersen fra Hop, Frk Wanda Thurine Zeitz fra Aalesund Jersin, Marie Zeitz (I1593)
 
193 Faddere: Barnets moder Marie Dorothea Vedeler, Jomfru Divert Vedeler, Kjøpmendene Blerstadmer Steineger, Michael Vedeler, Bankassistent Ananias Christian Jersin Nielsen, Sjømann Sigurd (I865)
 
194 Faddere: Barnets mor Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer Høegh (1835 - 1898), Fru Bolette Marie Kohler Olsen (1845-?), Kjøpmann Peter Stamer Steineger (1826 - 1921), Student Thron Beyer (1848 - 1878), Student Frants Diecke Cappelen Beyer (1851 - 1918) Beyer, Dagny Stockfleth Høegh (I602)
 
195 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Ræmisch, M.H. (I1010)
 
196 Faddere: Bokhandler Carl Eduard Müller (1831-1905) Bremen, Fru Elisabeth Müller ( Bartholomine Marie Elisabeth Ulrichs) (1835 -?) Bremen, Frk Marianne Müller fra Bremen, Elise Nürmberger, Göthene Beyer, Carl Harald von Krogh (I700)
 
197 Faddere: Bureauchef P. Rogge, Cand. Juris Morten Anker, Fru Henriche Riddervold, Frk Sofie Petersen Ellefsen, Premierløytnant Trygve Høyer (I3230)
 
198 Faddere: Caroline Stuvitz nee von der Fehr, Egthe Haslop, Johan Henrich von der Ohe, Hans Jørgen Schaar, Michael Vahl. von Lengern, Didriche (I3095)
 
199 Faddere: Didericha Jan Fasmers, Madame Ide Sems, Stinchie Will, Mads Forman, Herman Nyensted, Arent Ridder Fasmer, Didericha (I3159)
 
200 Faddere: Direktør Jacobsen, Skipsmegler Øivind Nordgreen, Kaptein Finn Torp, Fru Minken Lenander, Frøken Lina Beyer Beyer, Assuransedirektør Finn Torp (I99)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2018.