Slekten Beyer

Kom til Bergen 1750 og følges frem til i dag...

Notater


Tre:  

Treff 151 til 200 av 2,134

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43» Neste»

 #   Notater   Tre   Person ID   Linket til 
151 Døbt af Hr. Luth. NB. Blev først anmeldt her den 17de Maj beyer P3366 Gismervik, Peder Pedersen (P3366)
 
152 Døbt Serg: Jacob Olss: Riises barn Nafnlig Ole Petter Fød paa Hommerstad Moderen Susane Lisbet Asbiørnsd: Fad: Løitnant Axzel: Zernicov. Mad: Anna Lund. Monsr. Christen Olgrat: Ole Vøssle, Mangil Hæstad og Maren Dæli. beyer P2033 Riis, Ole Peter Jacobsen Premier Lieutenant (P2033)
 
153 Død 2607
Gravlagt 0208
Professor Carl Harald Beyer 1891 15/11 Oslo
Bosted Fjøsanger
Død Avernakø sogn Svendborg amt Danmark.
Kremert Solheim.1960 Storetveit Kirke 
beyer P700 Beyer, Carl Harald von Krogh (P700)
 
154 Død i Førde Præstegjeld.
Begravet fra Lighuset paa Lungegaarden. 
beyer P2788 Schultz, Høker Georg Friederich (P2788)
 
155 Død på gården Søndre Nord, Brandval, Grue, «70 Aar 5 Maaneder og 3 Uger gammel»  beyer P3288 von Hirsch, Gert Christopher (P3288)
 
156 Død på sykehuset beyer P932 Angell, Abel Helene Petersdatter (P932)
 
157 Død: Etatsraad Friderich Stockfleth - bisat 29 jan 1748 i Holmen Kirke og stedt til hvile i Holmens kirkes kapel, Holmen sogn, Sokkelund herred, København amt, Danmark - Døde (1745-1760)  beyer P2464 de Stockfleth, Etatsraad Friedrich Hanibalsen (P2464)
 
158 Døde av lungebetennelse. beyer P442 Beyer, Kristian Emil (P442)
 
159 Døpt Signa, ikke Sigrid. beyer P885 Blydt-Nielsen, Sigrid (P885)
 
160 Døpt Thrond i kirkeboken, det er nok feil men det er det man går ut i fra er det riktige. Thron ville vært sannsynlig eller bare Tron som de første het i slekten. beyer P179 Isdahl, Thrond Beyer (P179)
 
161 Efterat ha utdannet sig merkantilt, drev han i mange aar bonde-handel i Torvegaarden i Bergen og deretter melhandel
sammesteds til 1903. 
beyer P437 Hille, Kjøpmann Christen Severin (P437)
 
162 EGGERT STOCKFLETH
Første Slægtled (4 Børn, Andet Slægtled S. 14)
Formuende Skipper og Handelsmand i Haderslev. — Byen
Haderslevs Arkiv gik tabt ved den store Brand 1627, saa det
er kun meget lidt der ved Undersøgelse af de gamle Arkivrester
er kommen frem angaaende Eggert Stockfleth.
13/12 1607 er Stockfleth sat i Skat af 8 Skilling lybsk for en
Eiendom i Haderslev og desuden af en anden Eiendom i samme
By, i hvilken han boede. Eiendommen laa i Nærheden af
Klosteret, i en den Gang vel bedre Gade, nu er det kun en
lille Sidegade. — At Stockfleth »skal have været« holstensk
Oberstl. er til nu ikke bevist og synes noget tvivlsomt.
Foruden Eggert Stockfleth har en Person af samme Slægt-
navn omkring 1607 boet i Haderslev, da i Paasken s. A. W.
Knudsen og J. Rehmer kautionerer for et Laan paa 100 lybske
Mark hos Kommunitetet i Haderslev for Heinrich Stockfleth.
Ved Begyndelsen af det 17. Aarhundrede foregik der en livlig
Udvandring til Norge fra Haderslev — og fra Sønderjylland
overhovedet — navnlig da de kejserlige Tropper under 30. Aars-
Krigen brød ind over den jydske Halvø 1627. Efter en kortere
eller længere Omflakken kom de fleste til Ro i Christiania eller
paa Bragernæs (Drammen), især paa det sidstnævnte Sted.
Af disse til Norge indvandrede Personer var det navnlig
Haderslev-Familierne, Garman, Stockfleth og Mecklenburg, der
kom til at indtage en førende Stilling i Drammen, hvor i al
Fald Eggert Stockfleth boede 1629.
At Stockfleth allerede før var personlig kjendt i Drammen
fremgaar af følgende Notits i Drammens Toldregnskab for 1622:
39
»27d Juni indkom Eggert Stockfleth fra Haderslev med sin
skude og indførte adskillige danske varer af mel, malt, flesk,
gryn og andet mere, som han her paa havnen forhandlede. —
Indlod igjen deler, legter og bjelker, som han agtede at forlosse
til forne Haderslev«.
27/3 1638 begravet paa Bragernæs Kirkegaard.

(Tord Petersen: Drammen, en norsk østerlandsbys Udviklingshistorie,
Bind II, Drammen 1921. — Rektor C. W. Ludv. Horn: Mindeblade II om dem
fra hvem min Hustru Stammer, Hamar 1913. — Dr. Phil. T. O. Achelis og
Telegrafkontr. v. Eyben, begge af Haderslev (sidstnævnte nu afskediget paa
Ventepenge som Telegrafbestyrer i Nyborg) velvilligst foretagne Undersøgelser
af Haderslev Bys Arkivrester. — Personalh. Tidsskr. 5, 1884, 212. — Erick
Pontoppidan: Annal. IV, 208.) 
beyer P2455 Stockfleth, Eggert (P2455)
 
163 Egil Johan Ellingsen er å finne i Ellingsen boka som nr. 1083/393 ("Slekten Ellingsen" av Charles Ellingsen, Eget forlag, Oslo 1990).

I Ellingsen boka er Johan beskrevet slik:

"Egil Johan Ellingsen, født 28/2 1890 på Å i Lofoten. Han tok eksamen fra handelsgymnas i 1908 og oppholdt seg i 2 år i Tyskland og England. Ble i 1910 ansatt i firmaet Holm & Co. A/S, kolonial en gros, fiskeforretning og lager i Trondhjem. I 1916 ble han firmaets disponent. Ellingsen var medlem i den Nordenfjeldske Kreditbank og Nidar Chokoladefabrik A/S og formann i Colonialgrossistenes forening i Trondhjem. Han ble finsk visekonsul i 1920 og anerkjent som finsk honorær konsul i Trondheim 20/11 1936. Han var ridder 1.kl. Finlands Vita Ros. Død 14/2 1966 i Trondheim og bisatt 18/2 i Tilfredshet kapell." 
beyer P2363 Ellingsen, Konsul Egil Johan (P2363)
 
164 Eie i Holla 14.10.1706: Såmund Torsen.

Skifte 14. oktober 1706 på Eie, Holla: Saamund Toersen død, dattera Groe Saamundsdatter gift med Rasmus Heisholt. Den salige manns fostersønner Anders Danielsen (kalles senere i skiftet for Anders Abrahamsen) og Toer Rasmussen. 
beyer P2834 Torsen, Såmund (P2834)
 
165 Eie nedre. Tron 70 aar Somon Thorsen 30 aar bruger begge 3 Tr. 3 Huder? Huusmand Adskier Tuffte 51 aar. beyer P2834 Torsen, Såmund (P2834)
 
166 Ekteparet fikk ingen barn beyer Familie F56
 
167 Ekteparet fikk ingen barn beyer Familie F158
 
168 Elisabeth Johannesdatter Borchsenius, f. 1638 i Viborg, død 10/5-1691 i Galtrup, Morsø, ved Limfjorden. beyer P2419 Borchsenius, Elisabeth Johannesdatter (P2419)
 
169 Elisabeth Johansdatter i Galtrup præstegård. 2.8.1691. Nr.10. Enke efter Oluf Jensen Ebeltoft, præst i Galtrup og Øster Jølby, [skifte 25.6.1690 lbnr.80]. Første ægteskab med Hans Sørensen Borchsenius, forpagter på Blistrup i Blistrup sogn på Mors. Barn: 1) Johannes Hansen 2) Karen Hansdatter 3) Use Hansdatter 4) Madsine Hansdatter beyer P2419 Borchsenius, Elisabeth Johannesdatter (P2419)
 
170 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. beyer P802 Borja, Tove (P802)
 
171 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. beyer P2558 Korsvold, Signy Bergljot (P2558)
 
172 Endret etternavn fra Throndsen til Borja etter søknad til justisdepartementet. beyer P2557 Borja, Fridthjof Johan (P2557)
 
173 Enke madame føed Brinch beyer Familie F1181
 
174 Er oppkalt etter Morten Beyer sin kone som døde den 15. mai 1851. Kirsten Christine Jeanette Beyer, født von Cappelen(1827-1851)

http://slektenbeyer.com/genealogy/getperson.php?personID=I291&tree=beyer 
beyer P961 Krogh, Jeanette Beyer (P961)
 
175 Etter å ha blitt utdannet i faget hos boktrykker Grøndahl i Christiania opprettet han et boktrykkeri i Stavanger og drev forlagsforretning.

På hans forlag utkom en mengde religiøs litteratur, såsom en flerhet av Luthers skrifter, huspostiller, salmebøker og lærebøker i religion, samt misjonsskrifter.

Han begynte 4. oktober 1833 å utgi "Stavanger Amtstidende". Den utkom i begynnelsen kun en gang i uken, og fra 1842, da bladet hadde fått navnet "Stavanger Amtstidende og Adresseavis", to ganger ukentlig. Senere ble det dagblad. Det ble stedse redigert i konservativ retning.

Boktrykker Kielland bodde på eiendommen "Bergene" i Stavanger. Eiendommen var ved testamente 1. august 1822 kommet i hans svigerfar Morten Henrik Kiellands besittelse, i hvis hustrus slekt den hadde vært siden 1745.

Ved skifte etter ham 1834 ble "Bergene" utlagt til hans fire barn, hvorav de tre i 1847 solgte sine andeler til svogeren L.C. Kielland. Eiendommen er fremdeles i etterslektens besittelse, men er for den største del oppstykket til byggetomter som er frasolgt.

Som følge av boktrykker Kiellands sykdom oppholdt han og hans andre hustru seg to ganger lengere tid i syden. 
beyer P2528 Kielland, Boktrykker Lauritz Christian (P2528)
 
176 Eva Birgitte Ellingsen er å finne i Ellingsen boka som nr. 2866/1083 ("Slekten Ellingsen" av Charles Ellingsen, Eget forlag, Oslo 1990).

I Ellingsen boka er Eva Birgitte beskrevet slik:

"Eva Birgitte Ellingsen, født 15/7 1922 i Malvik. Hun har examen artium, Trondheim Handelsgymnas 1941, er restauratør, bor på Strand i Bærum." 
beyer P2355 Ellingsen, Eva Birgitte (P2355)
 
177 F.S. står for Frands sønn. En annen Morten Beyer, T.S. (Thronds sønn) ble født i 1821, slik at man skulle kunne skille dem fra hverandre. beyer P290 Beyer, Morten F.S. (P290)
 
178 Faddere fra Ministerialbok: Moderen Maria de Fine von Krogh Jersin (født Beyer) (1835 - 1921), Jomfru Berthe Helene Beyer (1797 - 1864), Kjøpmann Christopher Munthe (1833 - 1874), H.L. Reusch, Høker Rasmus Nielsen (1792 - 1855)

Faddere fra Klokkerbok: Fru Oberstinde Dorothea Catharina von Krogh (født Svane) (1779 - 1848), Jomfru Maria Catharina Tamm von Krogh (1811 -?), Presten Hans Daae (1808-1865), Bakermester Johan Jacob Dekke (1774 - 1854), Skomakermester Thron Beyer (1790 - 1852) 
beyer P374 Beyer, Maria de Fine von Krogh Tvilling (P374)
 
179 Faddere:
Bokholder Hans l. Jahn, A. B. Knutsen, Moderen Sophie Lundgreen, Fru Rikke Tønnesen, Kjøpmand Peter Ingebrigtsen 
beyer P117 Beyer, Sofie Martine (P117)
 
180 Faddere:
Consul E.C Dahl, Bokhandler Køhler, Fru Hartmann, Fru N Jensen, Frøken Hedvig Klingenberg 
beyer P1343 Nielsen, Inga (P1343)
 
181 Faddere:
Hanna Beyer, Anne Margrethe Isdahl, Gude, Christen Hille, Morten Beyer 
beyer P735 Beyer, Nanna Vibe Selmer (P735)
 
182 Faddere:
Kjøbmand S Strøm, Ølbrygger Johan Bye, Fru Heyerdahl, Frøken E Buck, Frøken Martine Gude 
beyer P1341 Nielsen, Ulrikke Christine Rostrup (P1341)
 
183 Faddere: (moren) Synnøve Birgithe Johannesen, Margit Kling, Kjører Moses Danielsen, Kjører Olaf Danielsen, (faren) Ditlef Marcelius Danielsen beyer P432 Danielsen, Ruth Gunvor (P432)
 
184 Faddere: 1) Foged J. Vetlesen 2) Fru Laura Dass 3) Apotheker Westy Pettersen 4) Jomfru Mette Møller 5) Adjunkt Alex Brinchmann 6) Jomfru Marie Hamne 7) Kjøbmand H. Thiis Møller 8) Barnets fader Christen Smith beyer P293 Smith, Anna Marie (P293)
 
185 Faddere: 1) von Haxthaussen, CammerJuncker, Drøbak 2) Knutsen ober Toldbetjent, Ritmester, Svelvigen 3) Andreas Tofte, Kjøbmand, Christiania 4) Harri Samuelsen, Kjøbmand, Drøbak 5) Jonas Nilssen, Lotsoldermand, Strømmen 6) Birgitte Jonasdatter Tofte, Madame, Skipperkone, Strømmen Strandsted 7) Trine Hjort, Jomfrue, Holmsboe beyer P291 von Cappelen, Kirsten Christine Jeanette (P291)
 
186 Faddere: Agnete Bruun, Sofie Bruun, Kaptein Høyer beyer P2364 Høyer, Gunnvor (P2364)
 
187 Faddere: Ahlit von der Ohe, Sophie Ritzerov, Anne Magrethe Haslop, Com.Raad Lyder Schultz, Henrich Farenov, Johannes Møller beyer P3097 Reimers, Madam Egthe (P3097)
 
188 Faddere: Alette Ottesen, Marie Beyer, Morten Beyer og Johannes Halfstad. beyer P2113 Halfstad, Morten Beyer (P2113)
 
189 Faddere: Barnets far Egil Johan Ellingsen, Fritz Breen, Fru Oberst Høien, Fru Ragnhild Ellingsen beyer P2355 Ellingsen, Eva Birgitte (P2355)
 
190 Faddere: Barnets far Trygve Knagenhjelm Jersin, Kjøpmann Bastian Jersin fra Voss, Fru Maria de Fine von Krogh Jersin (Beyer), Fru Elisa Reiersen fra Hop, Frk Wanda Thurine Zeitz fra Aalesund beyer P1593 Jersin, Marie Zeitz (P1593)
 
191 Faddere: Barnets moder Marie Dorothea Vedeler, Jomfru Divert Vedeler, Kjøpmendene Blerstadmer Steineger, Michael Vedeler, Bankassistent Ananias Christian Jersin beyer P865 Nielsen, Sjømann Sigurd (P865)
 
192 Faddere: Barnets mor Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer Høegh (1835 - 1898), Fru Bolette Marie Kohler Olsen (1845-?), Kjøpmann Peter Stamer Steineger (1826 - 1921), Student Thron Beyer (1848 - 1878), Student Frants Diecke Cappelen Beyer (1851 - 1918) beyer P602 Beyer, Dagny Stockfleth Høegh (P602)
 
193 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. beyer P1010 Ræmisch, M.H. (P1010)
 
194 Faddere: Bokhandler Carl Eduard Müller (1831-1905) Bremen, Fru Elisabeth Müller ( Bartholomine Marie Elisabeth Ulrichs) (1835 -?) Bremen, Frk Marianne Müller fra Bremen, Elise Nürmberger, Göthene beyer P700 Beyer, Carl Harald von Krogh (P700)
 
195 Faddere: Bureauchef P. Rogge, Cand. Juris Morten Anker, Fru Henriche Riddervold, Frk Sofie Petersen beyer P3230 Ellefsen, Premierløytnant Trygve Høyer (P3230)
 
196 Faddere: Caroline Stuvitz nee von der Fehr, Egthe Haslop, Johan Henrich von der Ohe, Hans Jørgen Schaar, Michael Vahl. beyer P3095 von Lengern, Didriche (P3095)
 
197 Faddere: Consul V Schüren, Agent Ennis, Fru Kaspara Sommerschield, Frøken Kristine Müller, Frøken Amalie Rognved. beyer P1342 Nielsen, Gudrun (P1342)
 
198 Faddere: Didericha Jan Fasmers, Madame Ide Sems, Stinchie Will, Mads Forman, Herman Nyensted, Arent Ridder beyer P3159 Fasmer, Didericha (P3159)
 
199 Faddere: Direktør Jacobsen, Skipsmegler Øivind Nordgreen, Kaptein Finn Torp, Fru Minken Lenander, Frøken Lina Beyer beyer P99 Beyer, Finn Torp (P99)
 
200 Faddere: Direktør Torstein Jersin fra Voss, Fru Agnes Jersin, Bankchef Seim fra Hop, Fru Victoria Seim beyer P1594 Jersin, Inge Zeitz (P1594)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Redigert av Slekten Beyer.