Slekten Beyer

Kom til Bergen 1750 og følges frem til i dag...

Notater


Tre:  

Treff 51 til 100 av 2,134

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 43» Neste»

 #   Notater   Tre   Person ID   Linket til 
51 21.04.1748 (5): Guro Kiøstolsdatter Tvedtspladsen. beyer P2828 Kjøstolsdatter, Guro (P2828)
 
52 21.09.1817: Halvor Kiøstolsen Kaasen, huusbonde Sven Halvorsen Kaasen, født 05.11.1800. beyer P2814 Kjøstolsen, Halvor (P2814)
 
53 23 marts Tirsdag aften kl.11 blev fader Morten Beyer rammet af et slagtilfælde. 1880 27 Marts døde Morten Beyer kl 7 3/4 Fasm Paaskeaften 1880. Faderens begravelse 1 april 1880. beyer P290 Beyer, Morten F.S. (P290)
 
54 25.04.1745 (7): Christen Olsen t.p. Rødningen. beyer P2827 Olsen, Christen (P2827)
 
55 25.10.1778 Holden: Guro Kiøstolsdatter Søvestrand 49 aar. beyer P2828 Kjøstolsdatter, Guro (P2828)
 
56 26.12.1729: Kiøstel Rasmusens og Kirsten Jonsdatters Guro. Faddere: Peder Johannesen, Jon Eje, Gunder Skougsrød, Kirsten Tausan, Birte Jonsdatter. beyer P2828 Kjøstolsdatter, Guro (P2828)
 
57 29 Apr 1940 Chicago Daily Tribune

Nelson - Frank J. Nelson, beloved husband of Hattie, nee Bellnow; fond brother of Daniel, Raymond and Philip. Funeral Services Wednesday, 1 p.m. at chapel, 4141 Cottage Grove avenue. Interment Forest Home. Information, Maywood 14. 
beyer P1843 Nelson, Frank John (P1843)
 
58 29/9 1709 kom til Gausdal som Student, 6/4 1717 pers. Capell. s. St., 10/1 1727 Sognepr. s. St., 28/6 1738 Provst over Gudbrandsdalen, 21/2 1749 afsk. som Provst, 22/4 1758 som Sognepræst. (Provst Pihl var bleven undervist af Griffenfeldt).

Kilde: Stamtavle Stockfleth 
beyer P2065 Pihl, Prost Joachim (P2065)
 
59 3 Marty Graffelagt Morten Absolon Ous, 66 Aar 15 uker beyer P10 Beyer, Kaptein Morten Absalonsen (P10)
 
60 353 Peder Jørgensen Flensborg, købmand i Horsens. 19.10.1714, fol.149.

E: Gertrud Nielsdatter. LV: Thomas Panck i Horsens. B: Barbara Pedersdatter Høgh 16. FM: Niels Jensen Munch i Horsens. Første ægteskab med [Barbara Nielsdatter Høgh, skifte 27.9.1697 lbnr.120]. B: Maren Pedersdatter Høgh g.m. Hans Svane i Vejle, Niels Pedersen Høgh i Horsens, Jørgen Pedersen Høgh sst. 
beyer P2565 Flensborg, Peder Jørgensen (P2565)
 
61 60 år, 5 uker og 1 dag beyer P3208 Finde, Anna Elisabeth Ottosdatter (P3208)
 
62 64 år, 3 måneder og 5 dager beyer P3203 Leganger, Sogneprest Nils Iversen (P3203)
 
63 7. april anno 1796.
Johan Christopher Røhl, Mechlenborg, Høkker. Acc. Anviiste en attest fra Kiøbmanden Jørgen Grip, udi hvis tieneste han i 12 1/2 aa som Gesel har været, og i samme tieneste opført sig saaledes som en retskaffen, reedelig og ærekiær tiener egner og anstaar, hvilke forbemelte hans huusbondes skudsmaal attester. 
beyer P3276 Røhl, Gesell Johan Christian (P3276)
 
64 8. søndag etter Treenighetssøndag (Dominica Trinitatis) 29. juli 1683 beyer P2563 Høg, Jørgen Pedersen (P2563)
 
65 ??

Kildeinformasjon: Bergen fylke, St. Jørgens Hospital, Ministerialbok nr. A 2 (1766-1814), Kronologisk liste 1769, side 12.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8743&idx_id=8743&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070418610715.jpg 
beyer P6 Beyer, Absalon Larsen (P6)
 
66 Aagot ble oppkalt etter Lars Semb, som grunnla Det Sembske bryggeri i 1849. Lars var en av Fredriks Beyer's, Aagots far, sine beste venner og solgte bryggeriet til Fredrik og Hans Isdahl i 1855 da han valgte å reise hjem til Østlandet hvor han ble født. Etter tradisjon skulle han overta familiebedriften. beyer P488 Beyer, Aagot Semb (P488)
 
67 Absalon Beyers datter 6 uker gammel. beyer P15 Beyer, Absalonsdatter (P15)
 
68 Absalon Beyers søn 10 uker gammel. beyer P16 Beyer, Absalonsen (P16)
 
69 Absalon Beyers søn 7 uker gammel. beyer P17 Beyer, Morten Absalonsen (P17)
 
70 Alfred Mathinussen var sjømann g. med enkefru Prestegård, de hadde flere barn. Død i slutten av 1930 årene. beyer Familie F1087
 
71 Ansattes 27. oktober 1747 som residerende Kapellan til Os. beyer P3193 Astrup, Residerende Kapellan Hans Nielsen (P3193)
 
72 Ansattes 9. februar 1742 som personell Kapellan hos Sogneprest Niels Leganger i Os. beyer P3193 Astrup, Residerende Kapellan Hans Nielsen (P3193)
 
73 Apoteker i Lüneburg (Hannover) 1625, i Viborg 1630, og senere i Aalborg. Antagelig stammer
slekten Borchsenius fra Bork sogn i Ribe stift, Jylland, og har navn etter det (Borch senius -
den gamle Borch); etter familietradisjon skal imidlertid apotekeren være født i Lüneburg.
Han ble gift, sannsynligvis i Danmark, med Else (Ulse) Pedersdatter og døde i Viborg i 1656.
4 barn.
Fra «De Danske Apotekers Historie» bind 1,(note 1) hitsettes følgende opplysninger om
ham: Fikk 25/7-1630 bevilling til å holde apotek og vinkjeller i Viborg. Fikk 23/6-1632 bevilget
tollfri innførsel av de materialia som til apoteket gjøres fornødent, men skulle svare toll av
urter, speseri og allehånde grove varer.
Borchsenius synes å ha fått apoteket i god gang, om enn han ikke ble forskånet for
vanskeligheter. Den 8/7-1650 innga han fra København en ansøkning til Kongen, hvori han
forteller om hvorledes han under svenske fiendtlige innfall (1644-45) har lidt stor skade på
grunn av streng innkvartering og annen fiendtlig overlast. Likeledes var der i de tider inntil
denne dag gjort ham mektig innpass i hans privilegier av innbyggerne i Viborg. Da han nå vil
la sitt «apotek renovere og ganske igjen reformere» og ikke kan gjøre det uten stor bekostning,
ber han om at Kongen vil stadfeste hans gamle privilegier og tillike bevilge at alle andre
kremmere i byen straks skal avskaffe de urter og speserier og andre varer hvormed de gjør
ham skade og avbrekk. Enn videre ber han om å bli meddelt den nåde som andre apotekere
så vel i København som andre steder i riket var meddelt, at når de ved døden avgår, skal
den apoteker som kommer etter dem, være forpliktet til å kjøpe apoteket, «paa det min
fattige Hustru og Børn efter min dødelige Afgang maatte nyde af Apoteket, hvorudi dog staar
mestendels min Velfærd». Lensmannen på Hald, Frands Pogwisch, attesterte egenhendig
på ansøkningen at supplikantens angivelser var riktige, likesom han fikk støtte av legen
Jacob Janus, som anbefalte hans ansøkning i et brev til riksråd Otto Krag, dat. 30/6-1650.
Den 10/7 s.å. konfirmerte Frederik III. privilegiet, i alle dets ord, klausuler og punkter. Vel 2 år
senere, etter at apoteket var visitert av medikus i Randers Ægidius Jensen og medikus i
Aalborg Niels Bendtsen, fikk Borchsenius 3/12-1652 ytterligere bevilling til «fremdeles at
nyde Apoteket i Viborg».
Borchsenius skjenket Viborg domkirke 3 store fløyelspunger til kollektpenger, hver pung
besatt med en liten sølvbjelle. Formodentlig er det til gulvet over hans grav i domkirken at
det 5/8-1689 ble kjøpt 200 mursten, da hans grav den gang ble fylt igjen, fordi arvingene ikke
ville holde den ved like. Den 7/10 s.å. solgtes graven til overkjøpmann Just Arctander for 30
sldl.
Borchsenius bodde i St. Hans gate i en gård som eiedes dels av Viborg hospital og dels av
domkirken. Kirkens prioritet i gården var på 400 sldl., hvorav apotekeren årlig skulle betale
12 sldl. i rente; i årene 1643-50 finnes denne inntekt også i domkirkens regnskaber, men fra
dette år og til hans død ble den ikke betalt. Gården var etter den tid stadig et dårlig aktivum
og stod i flere år helt ledig. Den 21/10-1693 fikk direktørene for Viborg hospital kgl. tillatelse
til å selge den og andre hospitalet tilhørende øde gårder ved auksjon, og den solgtes for 230
sldl.(note 2)
Note 1: Se også «Viborg Svaneapothek 1573-1923», faksimile av dette i Appendix.
Note 2: 1 sldl= 1 sletdaler= 6 slette mark a 16 shilling 
beyer P2420 Borchsenius, Johannes (P2420)
 
74 Arkivar i Statens filmkontor beyer P122 Broch, Arkivar Gudrun Beyer (P122)
 
75 Arnold Hinrich eide stuen No. 4 i Dramshusen og stuen No.1 Sjøstuen i Leppen fra 1827. Han tok borgerbrev 14/11-1826. Han hadde en god forretning, men led store tap ved konkursboet til sin svigersønn. De siste 10 årene av sitt liv var han syk og skrøpelig og ble pleiet med meget kjærlighet og hengivenhet av sine tre ugifte døtre. beyer P962 Vedeler, Arnold Henrich (P962)
 
76 Artium 1916. Husholdningsskole i Stockholm høsten s.å. beyer P2642 Kielland, Ellina von Tangen (P2642)
 
77 Ashes in Garden of Remembrance beyer P1924 Powell, Patricia Eleanor (P1924)
 
78 Assistent i Bergen Sparebank beyer P376 Lem, Bankbestyrer Andreas Arnoldus (P376)
 
79 Assistentkirkegården - Felt A20 - Rad 01 - Gravnr 01 beyer P167 von Tangen, Johan Lyder (P167)
 
80 Astrup - STORE NORSKE LEKSIKON beyer P3207 Astrup, Fogd Niels Nielsen (P3207)
 
81 av søfarende huus, under stolene bag i kircken beyer P3103 Knesbech, Christine (P3103)
 
82 Avdelingssjef Kåre Staveteig, Elektrikker Kjartan Herland, Husmor Signe Henriksen, Ungpike Vibecke Holm beyer P587 Beyer, Mathias Kristiansen (P587)
 
83 Avskift fra Søndre Bergenhus amt landbruksskole 1886-1916:

George Alexander Wilson, født den 7 januar 1833, var søn av Ralph Wilson, som kom fra Skottland for at bestyre Ladegaardsøen der den gang var i Carl Johans eie. Senere drev han som forpakter den betydelige einedom Dalene ved Kristiasnand, og her arbeidet G. A. Wilson under sin fars veiledning til 1855, da han overtok bestyrelsen av gaarden Sangesland i Øvrbø. Efter 1½ aars forløp fratraadte han denne stillingen for efter oppfordring av daværende statsagronom Lindeqvist, at studere engvandring efter engvandringsmester Holmeslands veiledning. Sommeren 1858 virket Wilson som reisende agronom i Lister og Mandals amt, og den følgende vinter forestod han røktningen ved det for offentlig regning oprettede stamhollenderi på Jøsnberg landbruksskole. Fra 1 april 1859 fungerte han som reisende agronom i Smaalenene, og fra 14 april 1861 i Jarlsberg. Høsten 1863 overtok han bestyrerposten ved Mo landbruksskole i Nordre Begenhus amt, hvilken stilling han innehadde til vaaren 1886, da han tiltraadte som bestyrer av Stend landbruksskole. Fra denne stilling søkte han avskjed og fraatraadte den 1 oktober 1886 for at overta stilling som forstander ved Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen, hvor han fortsatte til sin død i 1889.  
beyer P2485 Wilson, George Alexander (P2485)
 
84 Bankaspirant beyer P3260 Kooter, Kjøpmann Jacob Blaauw (P3260)
 
85 Bankassistent beyer P371 Jersin, Ananias Christian (P371)
 
86 Bankassistent beyer P509 Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann (P509)
 
87 Bankassistent i Kreditbanken beyer P373 Juell, Bankkasserer Isak Feldthus (P373)
 
88 Bankassistent i Sparebank beyer P376 Lem, Bankbestyrer Andreas Arnoldus (P376)
 
89 Bankchef & Sagfører beyer P3280 Hirsch, Christian Worm Sommerschild (P3280)
 
90 Bankkaserer
Viken 5-3, Bergen, Norway 
beyer P373 Juell, Bankkasserer Isak Feldthus (P373)
 
91 Bankkasserer
Wiken 5-3, Bergen, Norway 
beyer P373 Juell, Bankkasserer Isak Feldthus (P373)
 
92 Bankkasserer beyer P373 Juell, Bankkasserer Isak Feldthus (P373)
 
93 Bankkasserer i Bergens Kreditbank beyer P373 Juell, Bankkasserer Isak Feldthus (P373)
 
94 Banksekretær og Revisor beyer P371 Jersin, Ananias Christian (P371)
 
95 Begravet i kirken under stolene uden liigpræken. beyer P3100 Stuwitz, Arent Hinrich (P3100)
 
96 Bergen, 25de Juli. Ombord paa "Hohenzollern" overrakte Keiseren i formiddag personlig sin fører, kand. philos. Thorvald von Krogh Beyer, den preusiske kroneorden og inviterte han dernæst til taffels. beyer P492 Beyer, Thorvald von Krogh (P492)
 
97 Bergens adressebok beyer P696 Beyer, Freydar Dekke Høegh von Krogh (P696)
 
98 Bergens adressebok beyer P698 Beyer, Gymnastikklærer Valborg Elisabeth von Krogh (P698)
 
99 Bergens adressebok beyer P700 Beyer, Carl Harald von Krogh (P700)
 
100 Bergensk flypioner (rammetekst)

http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/14356717

Rammetekst fra Bergen byleksikon, trykt utgave 2009

Bergenseren Einar Jersin Juell (1883–1977) har skrevet seg inn i norsk luftfartshistorie som innehaver av Norges første privateide fly. Den åpne dobbeltdekkeren han i 1918 fikk spesialbygd i Danmark, ble tildelt det eksklusive registreringsnummeret «N–1». Med svensk flysertifikat, Aviatør-Diplom, fra Thulins flyskole i Skåne var han samme år blitt en av landets første sivile flygere. Flyet var en treseters åpen sportsflyvebåt som Juell kontraherte ved den danske flyfabrikken Nielsen & Winther i København, og betalte 20 000 kroner for. «N–1» hadde en 90 hestekrefters Le Rhône roterende stjernemotor, som ga flyet en marsjfart på 110 km/t og stigeevne 1000 meter på 12 minutter. Dimensjonene var lengde 8 m, bredde 12 m og 275 kg lasteevne.

Juell tilbrakte noen heftige ungdomsår på loffen i USA, med tilfeldige jobber og som togreisende blindpassasjer over store deler av det amerikanske kontinentet. Da den første verdenskrig var over vendte han i 1918 tilbake til Bergen, startet et mekanisk verksted i hjembyen og titulerte seg disponent. Men så ble han grepet av flygrillen. «Eg va galen, ville bli flyger, koste ka det koste ville!» fortalte han i et avisintervju.

Flyet ble overtatt sommeren 1919, og Juell innledet pilotkarrieren med diverse oppdrag for Strandmøllekroen ved København og på Skagen. Men da han i september satte kursen for Kristiania, gikk det galt. Flyet gikk tomt for bensin på grunn av lekkasje, forårsaket av kraftig turbulens i det røffe været, og Juell måtte nødlande i Skagerak. I 20 timer drev han hjelpeløst på havet i høy sjø før han ble oppdaget, og reddet. Han befant seg da utenfor Hunnebostrand i Sverige, ikke langt fra Lysekil.

Flyet var ikke verre skadet enn at det kunne repareres. Juell hadde heller ikke tatt skrekken, men fortsatte flyvningen, nå med base ved «Bergen Flyvebaatstasjon på Flatøen» i Meland. En rekke turer gikk til Haugesund, Stavanger, Kristiansand og København. Da Det Norske Luftfartsrederi, som drev luftpostruten Bergen – Stavanger, i 1920 fikk problemer, måtte Juell trå til med «N–1» som assisterende postfly, på anmodning fra rutesjefen Hjalmar Riiser-Larsen.

Einar Juells flykarriere i Norge varte til 1922, da han solgte flyet i Kristiansand for 7000 kroner og emigrerte til USA. Propellen på «N–1» er bevart. I New York var Juell med på starte flyselskapet Regina Cargo Airline Inc., der han ble Vice President.
 
beyer P395 Juell, Einar Jersin (P395)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 43» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Redigert av Slekten Beyer.