Del Skriv ut Legg til bokmerke

Coat of Arms


Tre:  

Treff 1 til 18 av 18     » Se galleri    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
Byen Oldenburg
Byen Oldenburg
https://nn.wikipedia.org/wiki/Byen_Oldenburg
Eier av original/Kilde: https://nn.wikipedia.org/
Sted: Oldenburg, Niedersachsen, Germany
53.1434501, 8.214552099999999
 
2
Coat of arms - Budde
Coat of arms - Budde
Coat of arms - Budde
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
3
Coat of Arms - Daniel von Barth 1652
Coat of Arms - Daniel von Barth 1652
Coat of Arms - Daniel von Barth 1652
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
4
Coat of arms Christian Selmer
Coat of arms Christian Selmer
Coat of arms Christian Selmer
Eier av original/Kilde: Hirsch Militærbiografi
 
5
Coat of Arms Douglas
Coat of Arms Douglas

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Douglass/Douglas_svensk.htm
Eier av original/Kilde: http://www.roskildehistorie.dk/
0, 10
 
6
Coat of Arms Ehrensvärd
Coat of Arms Ehrensvärd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ehrensv%C3%A4rd
Eier av original/Kilde: Ukjent
0, 10
 
7
Coat of Arms Kalling
Coat of Arms Kalling
Rang: Grevlig
Ättenummer: 91
Adlad: 1771-10-15
Introducerad: 1775-12-20
Ursprung: Finland, Österbotten, Lochteå socken, Mattila (Martinmäki)

Släkten härstammar från Österbotten i Finland. Den med visshet äldste kände stamfadern är länsmannen och hemmansägaren på Mattila (Martinmäki) i Lochteå socken, Matts Persson (Matti Pietarinpoika) Siuro (ca 1505–1574). Hans sonsons son var kaplanen i Kalajoki socken i Österbotten, Carolus Petri Kalling (1616–1672), vilken sannolikt antog släktnamn efter hemsocknen Kalajoki. Dennes son, assessorn i Svea hovrätt och i Reduktionskommissionen Pehr Kalling (1648–1705), adlades 1698 30/9 i Palatset i Stockholm av konung Karl XII med bibehållet namn Kalling. Han introducerades 1699 21/3 under nuvarande nr 1361. Hans två söner, översten och chefen för Närke-Värmlands regemente sedermera generallöjtnanten och riksrådet Pehr Kalling (1700–1795) och kommendörkaptenen vid Amiralitetet sedermera kommendören och landshövdingen på Gotland, Martin Kalling (1705–1765), upphöjdes i friherrlig värdighet 1751 21/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. De introducerades i denna egenskap 1752 8/6 under nr 235 varvid den adliga ätten utgick på svärdssidan. Martin Kalling slöt själv sin ättegren 1765 2/7. Ovannämnde Pehr Kalling upphöjdes i grevlig värdighet 1771 15/10 på Stockholms slott av konung Gustav III och introducerades 1775 20/12 under nr 91 varvid den friherrliga ätten utgick. Första yngre grenen överflyttade 1868 till USA och fortlever där. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet och grevebrevet i original i privat ägo.

". . . En medelst ett til ändorne utbögdt silfver Andreæ kors fyrstyckad skiöld, mitt uppå med en hiertskiöld belagd, hvilket är stam vapnet, som är i tvänne lika delar klufvit och föreställer til höger trenne rader svarta hermeliner 2, 2 och 2 uti hvitt fält. Til vänster tvänne vågvis gående gyllende bielckar i blått fält. Uti det första fältet af grefve vapnet, som är blått, ses tvänne bielckar af guld, fölgde öfver och under af fyra kulor af samma metall, ett, två och ett. Uti det andra och tredje, hvilcka äro lika samt blå, hvaruti tvänne värjor af silfver korssvis stälde äro. Uti det fierde, som är af silfver, visar sig en röd, mitt uppå och vid sidorne nedfallen mur. Åfvanpå skiölden står trenne med grefliga kronor beprydde öpne tornere hielmar. På den medlersta, som är stam hielmen, står tvänne emot hvarandra utslagne blå vingar, hvardera belagde med en gyllende vågig bielcke. Uppå den högra hielmen står en uprest värja, fästet guld, klingan silfver, emellan tvänne å ömse sidor upreste hvita fanor. På den tredje hielmen til vänster upstiger till hälften ett åt höger sig vändande gyllende lejon, hållandes i högra ramen en värja och på den vänstra en carmosin röd och med hermeliner fordrad rådshatt. Skiölden hvilar på en piedestal och hålles af tvänne med hufvuden utvände gyllende lejon. Aldeles som detta vapn med sine rätta färgor här ofvan afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 12 A:006, RHA.

https://www.riddarhuset.se/blog/att/kalling/
Eier av original/Kilde: https://www.adelsvapen.com/
0, 10
 
8
Coat of Arms Lilliehöök
Coat of Arms Lilliehöök
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lillieh%C3%B6%C3%B6k

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lillieh%C3%B6%C3%B6k#/media/Fil:COA-family-sv-Lilliehook_alt.png
Eier av original/Kilde: https://sv.wikipedia.org/
0, 10
 
9
Coat of Arms Pihl
Coat of Arms Pihl
Coat of Arms Pihl
Eier av original/Kilde: Slekten Pihl
 
10
Coat of Arms Stockfleth
Coat of Arms Stockfleth
Coat of Arms Stockfleth
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
11
Coat of Arms von Bolton
Coat of Arms von Bolton
Coat of Arms von Bolton
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
12
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms (slektsvåpen) von Krogh
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
13
Coat of Arms von Krogh old
Coat of Arms von Krogh old
Coat of Arms von Krogh old
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
14
Major Jacob Christopher von Hirsch
Major Jacob Christopher von Hirsch
Major Jacob Christopher von Hirsch 1717-1784
Eier av original/Kilde: Hirsch: Danske og norske Officerer 1648–1814
 
15
Slektsvåpen Selmer
Slektsvåpen Selmer
Slektsvåpen Selmer
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
Sted: Selmerhof
54.3037836, 9.320342600000004
 
16
Wibe - Coat of Arms - Beskrivelse
Wibe - Coat of Arms - Beskrivelse
Wibe - Coat of Arms - Beskrivelse.

Fra boken: Norske slektsvåpen
Forfatter: Cappelen, Hans
Publisert: [Oslo] : Den norske våpenring, 1969
Eier av original/Kilde: Hans Cappelen
Dato: 1969
 
17
Wibe Coat of Arms
Wibe Coat of Arms
Wibe Coat of Arms
Eier av original/Kilde: Slekten Beyer
 
18
Winblad von Walter
Winblad von Walter
Rang: Adlig
Ättenummer: 1127
Adlad: 1688-01-24
Introducerad: 1689-02-07
Ursprung: Tyskland, Mecklenburg & Finland, Nyland, Sibbo socken.

Ätten består av två genom giftermål befryndade ättegrenar. Den äldre grenen härstammar från Mecklenburg i Tyskland. Äldste kände medlem är överstelöjtnanten vid Västerbottens läns infanteriregemente, Hindrich Walter (1630–1696), vilken jämte sin svärson (se nedan) adlades 1688 24/1 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet von Walter. De introducerades de 1689 7/2 under nuvarande nr 1127. Hindrich von Walter slöt själv sin ättegren 1696. Den yngre grenen härstammar från Nyland i Finland. Äldste kände stamfader är kyrkoherden i Sibbo socken Laurentius Winblad/Lauretius Johannis Pampinæus (död 1674). Hans son var häradshövdingen över Västerbottens norra kontrakt, Hinrich Larsson Winblad (död 1696), vilken var gift med Hindrich von Walters dotter Catharina von Walter (född 1661). Eftersom Hindrich saknade söner inbegreps hans svärson Hinrich Larsson Winblad i svärfaderns sköldebrev med tillägg av hans namn von Walter och vapen. Han introducerades så tillsammans med svärfadern 1689 7/2 under nuvarande nr 1127. Tre grenar av första yngre grenen överflyttade i början av 1900-talet till USA där de fortlever och medlemmarna skriver sig Walter. Andra yngre grenen överflyttade 1905 till USA och fortlever där samt kallar sig von Walter. Möjligen kan ytterligare ättemedlemmar fortleva i USA. Vissa ättemedlemmar skriver sig Vinblad von Walter. Originalsköldebrevet förvaras sedan 1895 i Riddarhuset.

https://www.riddarhuset.se/blog/att/winblad-von-walter/
Eier av original/Kilde: https://www.riddarhuset.se/
0, 10
 


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.